Kontribuo edhe ti që zëri i diasporës së Kosovës të dëgjohet!

Për shumicën e diasporës sonë, pjesëmarrja demokratike praktikisht i pamundësohet për shkak të afateve tejet të shkurtra. Vendimet e reja të KQZ e bëjnë këtë edhe më të vështirë.

Ne luftojmë që secili zë të dëgjohet dhe secila vote të numërohet. Mirëpo, pa ndihmën e juaj kjo është e pamundur.

Dhuro për zgjedhje të lira dhe të drejta. Demokracia jonë varët nga kjo.

DU ME VOTU!

Privacy Policy

Copyright © 2021 Du Me Votu Association