Rreth nesh

DU ME VOTU! eshtë një shoqatë studentore me vendngjarje në Zürich, e cila është jo-fitimprurëse, mbipartiake dhe regjistruar si e tillë në Zvicër. Synimi i kësaj shoqate është që të rritet pjesëmarrja demokratike e diasporës shqiptare, rrjedhimisht edhe kosovare në të gjithë boten. Duke marrë parasysh që diaspora në vendin amë si dhe në vendet ku jetojnë rrallëherë merre pjesë në zgjedhje, qëllimi i kësaj shoqate është informimi mbi mundësit e pjesëmarrjes në proceset demokratike si dhe rrëzimi i pengesave antidemokratike. Në do ta mbajmë përgjegjësinë e plotë mbi të dhënat e atyre që e shfrytëzojnë faqen tonë dhe në asnjë rast nuk do t’i ndajmë me një palë të tretë.

Privacy Policy

Copyright © 2021 DU ME VOTU! Association